Jämför elpris

Något som tynger många hushåll i Sverige är elpriset. Det är en stor utgift när man bor i villa, radhus eller någon annan typ av hus att betala fakturorna som avser användningen av el. Elpriserna känns till synes högre och högre och många väljer att försöka sätta sig ner och jämföra olika elpriser bland olika elbolag för att nå en bättre lösning och på så sätt få ner sin månatliga kostnad på el. Vill du jämföra elpriser kan du vända dig till en elavtalsförmedlare som t.ex. Compricer men hos vissa elbolag kan du jämföra aktuella elavtal och elpriser smidigt online. Den tjänst som används mest i Sverige för att jämföra elpriser är Elskling som är specialiserade på just elavtal.

Själva elpriset i sig bestäms på en marknad där el köps och säljs fritt precis som olja. Elbolag köper på denna börsen dagligen den mängd el som behövs för att försörja sina kunders behov och säljer sedan vidare till dig som kund till ett elbolag. Det priset som du betalar till elbolaget består då delvis av det elpris som elbolag betalade på börsen för el men även energiskatt och moms som är två avgifter som går till staten. Det finns också en nätavgift man betalar som innefattar att du abonnerar på själva elnätet där du får elen hem till dig. Elbolaget tar självklart också en del för att kunna bedriva sin verksamhet precis som vilken annan verksamhet som helst.

Under vintrar och kalla tider så krävs mer el då efterfrågan på el helt enkelt är högre på grund av att uppvärmning tar mycket el. Detta gör att priserna på el stiger tillfälligt relativt mycket under vintern och att många därför väljer att ta åtgärder för att ”spara el” och på så sätt spara pengar under vintern jämfört med om man hade haft på samma lampor och haft samma uppvärmning som innan. Det är därför som det i vintertider är många som ser över sitt pris och detta kan göras genom att helt enkelt kalkylera vad det blir för kostnad när man gångrar antalet beräknade kilowatt med elpriset man betalar.

Det finns ju också två olika typer av prissättningar på elpris och elavtal. Man kan välja bland både fast och rörligt elpris, något som fungerar lite som räntor på lån i praktiken. Det rörliga priset på el beror mycket på efterfrågan men även på vad det är för vattentillförsel till vattenkraftverken runt om i Sverige. Det rörliga elpriset passar dig som hela tiden vill betala det faktiska elpriset och som inte är rädd för plötsliga uppgångar i elpris vilket kan leda till höjda fakturor. Fast pris på el passar dig som vill veta precis vad du betalar för elen per kilowatt utan att behöva vara rädd för tillfälliga svängningar i elpriset. Till sist finns det också ett mixat elpris för dig som vill ha hälften fast elpris och hälften rörligt.

Det är bra att någon gång alltid se över ens elpris och vad det är som man egentligen betalar. Genom att jämföra sitt elpris med andra så kan man spara en hel del pengar och på så sätt inte heller behöva oroa sig lika mycket över svängningar i elpriset. Det första man kan göra är att fråga sig själv; Vad passar bäst av fast, rörligt eller mixat elpris?