Vilka tekniska lösningar möjliggör att elektrisk energi blir optimalt, sparat, förvandlat, och transporterat? Hur elektromagnetiska vågor som kan användas som informationsbärare? Hur data på ett säkert sätt överförs utan förlust?…

Read More Elektroteknik