Elbolag

Det finns en hel uppsjö av olika elbolag som erbjuder el till privata konsumenter. De olika elbolagen köper in sin el från samma marknad (Nord Pool) men sätter sedan egna priser då de väljer själva vad de vill ha för marginaler på den el de säljer till konsument. De olika elbolag som finns är de nedanstående.

 • E.ON
  Elbolaget E.ON är från grund och botten ett tyskt företag med filialer runt om i hela världen med koncentration på bland annat USA och Europa. I Sverige erbjuder elbolaget el till både privata konsumenter samt företag med möjlighet till att välja mellan tre olika prissättningar: Fast pris, rörligt pris samt mixat pris. E.ON är ett internationellt väldigt stort företag som årligen omsätter mer än fyrtio miljarder kronor.
 • Kundkraft
  Ett relativt nystartat koncept som ut på att elbolaget tillsammans med sina kunder förhandlar ner priset på el och på så sätt sparar pengar. Det är en slags auktion på vilken elleverantör som vill köpa elbolagets alla kunders efterfrågan på el varje år.
 • Vattenfall
  Ett mycket etablerat och välkänt elbolag är Vattenfall som erbjuder el till både privatpersoner och företag. Vattenfall levererar huvudsakligen el med hjälp av kärnkraft och vattenkraft.
 • Tranås Energi
  Energibolaget Tranås Energi grundades redan 1911 och började producera el från vatten med Tranås Kvarn. Med över 10 000 elnätskunder säljer Tranås Energi 100 % förnybar el och företaget är certifierade enligt Schysst elhandel.

Det finns också många fler olika elbolag i Sverige och det som skiljer de olika åt är mestadels vad de har för olika energikällor och centralt för Sverige är just att det är med hjälp av kärnkraft, vattenkraft eller vindkraft. När man som missnöjd konsument till ett elbolag i Sverige känner för att jämföra bland fler andra olika elbolag för att se om det är något som har bättre villkor eller bättre elpriser så kan man upptäcka att det finns bättre upplägg än det man tidigare haft. Många gör misstaget att de väljer ett upplägg (fast eller rörligt pris) hos ett elbolag men sedan inte ser över det regelbundet utan låter elavtalet löpa år efter år utan att ändra och det kan då leda till att fler andra och bättre alternativ dyker upp utan att man ser detta.

Om man söker sig efter ett ”miljövänligt” elbolag så finns även detta. Med ett miljövänligt elbolag menas att elbolaget enbart köper in vad man i politiska termer kallar för ’Grön el’ vilket är el som kommer från till exempel vattenkraft, vindkraft, vågkraft, solenergi eller liknande. Grön och miljövänlig el från ett elbolag som levererar detta finns i större delarna av Sverige och där bland finner man elbolag så som Telge Energi, Vattenfall och Mölndal Energi.