Elektriska Karriärmöjligheter

Ingenjörer inom elektroteknik, informationsteknik och datorteknik är eftertraktade inom alla grenar och har alla grunderna för arbete med banbrytande framtida teknik. Viktiga arbetsfält är bland annat telekommunikation, mobil kommunikation, datorteknik, automatiseringsteknik, bild-, ljud-, och tal bearbetning, elektrisk energi teknik, medicinsk teknik, mikroteknik och nanoteknologi. Ingenjörsarbete är varierande projekt och ofta arbetas det i internationella och interdisciplinära team på universitet, forskningsinstitutioner och företag. Till uppgifterna hör analysera tekniska system, matematisk beskrivning och skapande av mål och skräddarsydda lösningar på problem. Iakttagelser testas i simuleringar. Ett banarbeten antingen i traditionella områden för forskning och utveckling eller i positioner som behandlar ledning och konsultverksamhet.