Elektronikstudier

Elektroteknik har den högsta andelen matematikkurser för alla tekniska discipliner. Personer som är intresserade av matematik, som tycker om att tillämpa beräkningar mer än ren matematik bevis, kommer att känna sig hemma i denna typ av studiekurs. Den fokuserar på att utveckla lösningar för tekniska problem med hjälp av matematiska metoder – passion för logiskt tänkande och fysik är en annan förutsättning för framgångsrika studier. Företräde för matematik och fysik i skolan är den första indikationen att individer också kommer att njuta av studierna. Intresset för självständigt omsorgsfullt arbete och viss envishet för att utveckla lösningar är ett måste. Eftersom många lösningar utvecklas på en dator bör du ha grundläggande intresse för datavetenskap samt. Programmeringskunskaper förväntas inte i början av studierna, men är ett bra hjälpmedel.