Elpriser

De elpriser som man i vardagen brukar tala om är det som man betalar på fakturan man får från ett elbolag. Faktum är att själva elpriset som det egentligen gäller är det som handlas på den nordiska börsen för el – Nord Pool. Precis som en aktie eller olja så handlas det el på en börs kontinuerligt hela tiden. Det som elbolagen sedan gör är att de köper in elen från Nord Pool och det som man i folkmun kallar för elpriset är den kostnad som elen köps in till plus kostnader som elnätskostnader, abonnemangskostnader, rättigheter, skatter, moms och vinstmarginalen till elbolaget.

När man ska teckna ett nytt avtal med ett elbolag så finns det olika typer av elpriser att ta del av. Delvis så kan man välja fast pris vilket innebär att man under varje år under tiden man bundit elpriset vet precis vad det är som man kommer att betala. Anledningen till att många väljer fast elpris istället för rörligt i sitt elavtal är just för att man är rädd för att det ska bli en chock i elpriserna så att de går i taket och skapar onormalt höga fakturor. Genom att då välja ett fast elpris behöver man inte oroa sig över det utan kan helt enkelt slappna av och veta precis det elpris som man betalar.

Rörligt elpris är också ett alternativ som passar den som klarar av eventuella prischocker i elpriset. Anledningen till att ett rörligt elpris kan vara bra är för att det statistiskt har den lägsta totalkostnaden om man slår ut det på några år. Det är dock förenat med risk då det kan bli höga elpriser väldigt fort då efterfrågan blir för stor vilket direkt syns på fakturan från elbolaget. Det rörliga elpriset varierar varje dag och när man betalar den periodiska fakturan så speglar den det genomsnittliga priset under senaste perioden sedan den senaste fakturan.

Elpriserna som både kan vara rörliga och fasta kan också kombineras till en mix. Vissa elbolag erbjuder mixade elpriser som på så sätt blir passande för dig som inte riktigt kan bestämma dig för om du ska välja ett rörligt elpris eller ett fast elpris. Elpriserna varierar mycket och genom en mix av dessa så får man en fördelning som logiskt nog då är hälften rörligt och hälften fast elpris.

Elpriserna varierar varje dag och för varje sekund som går så ändras elpriset. I Sverige får vi en väldigt hög efterfrågan på el under vintertider vilket gör att elpriserna blir väldigt höga vilket i sin tur leder till att många drar ner på sin konsumtion av el. Elpriserna går inte riktigt att förutspå då det även kan bero på faktorer som hur vattenflödet är i vattenfallen där det finns vattenkraftverk och liknande. Skulle en kärnkraftsreaktor gå ner så skulle elpriserna gå upp ännu mer då efterfrågan stiger på de resurser som finns. Att jämföra olika aktörers elpriser innan man tecknar ett avtal är något man oftast tjänar på och något man bör göra regelbundet för att hålla nere sina kostnader.