Rörligt eller fast pris

Frågan som många ställer sig som ska teckna ett nytt elavtal med ett elbolag är om man ska välja rörligt eller fast pris. Svaret på frågan är väldigt personlig och det är först när man går till sig själv och sin egen ekonomi som man kan svara rätt på den frågan. Det finns fördelar och nackdelar med de två olika typerna av elpris men det som inte så många vet är att det också finns en tredje variant för dig som har svårt att bestämma dig; mixat elpris. Vi ska ta och se över de olika varianter som finns och se vad som kan passa dig bäst – rörligt eller fast pris. Elbolagen kan ofta svara på frågor om detta.

Rörligt pris på el

Det som främst är positivt med rörligt pris för elavtal är det att man får förhållandevis lågt pris på el när kursen är normal på el. Om det dock kommer chocker av höjd efterfrågan på el så ökar också priset på el då man har rörligt pris vilket leder till att fakturorna blir ovanligt höga i samband med det. Faktorer som kan göra att elpriset blir högt är antingen om efterfrågan ökar på grund av att det är vinter och fler vill värma upp sina bostäder mer än vanligt men även om det är så att en viktig energikälla som många beror på slutar fungera. Ett kärnkraftverk är väldigt utsatt för detta och om ett helt kärnkraftverk i Sverige skulle sluta leverera el så skulle efterfrågan på el bli extremt stor och import av el från grannländer skulle då bli aktuellt. Rörligt pris passar alltså den som har den ekonomiska möjligheten att vara med i extrema höjningar i elpriset tillfälligt med fördelen att man generellt får ett lägre elpris än om man väljer fast pris.

Fast pris på el

Att ha ett fast pris på el är en fördel för dig som vill veta precis hur mycket som du varje faktura ska betala. Med ett fast pris på el är den enda varierande faktorn hur mycket el som du använder. Genom att ha ett fast pris på el behöver man inte oroa sig över förändringar i elpriset som kan orsakas av många olika anledningar utan man kan helt enkelt slappna av och låta elpriset vara det som det är. Det som är nackdelen med fast pris på el är det att priset tenderar att då generellt ligga högre än om man har rörligt elpris, detta är för att risken som elbolaget tar för att ge dig ett fast pris måste ge något till elbolaget också. Fast pris är alltså passande för dig som inte vill ta några risker när det kommer till elpriser.

Till sist finns det ju också mixat pris på el som är bra för den som vill kombinera de olika prissättningarna på el om man har svårt att bestämma sig. Det är mest en smaksak och något som beror på vad man har för personligt ekonomi. Fast eller rörligt pris på el än som fast eller rörlig ränta på ett bolån – vad har du för risk?