Vad behöver jag veta om elektricitet?

Alla elektriska system har en potential att orsaka skada. Elektricitet kan vara antingen ”statisk” eller ”dynamisk”. Dynamisk elektricitet är en enhetlig rörelse av elektroner genom en ledare (detta kallas elektrisk ström). Ledare är material som tillåter förflyttning av elektricitet genom det. De flesta metaller är ledare. Den mänskliga kroppen är också en ledare. Detta dokument handlar om dynamisk elektricitet.

Obs: Statisk elektricitet är ansamling av laddning på ytor som ett resultat av kontakt och friktion med en annan yta. Denna kontakt / friktion orsakar en ackumulering av elektroner på en yta, och en brist av elektroner på den andra ytan.

Elektrisk ström kan inte existera utan en obruten bana till och från ledaren. Elektricitet kommer att utgöra en ”väg” eller ”loop”. När du ansluter en enhet (t.ex. ett elverktyg), tar el den lättaste vägen från plug-in, till verktyget, och tillbaka till strömkällan. Detta kallas även att skapa eller fullborda en elektrisk krets.