Varför är det så viktigt att arbeta säkert med eller i närheten av elektricitet?

Spänning av el och den tillgängliga elektriska strömmen i vanliga företag och hushåll har tillräckligt med kraft för att kunna orsaka dödsfall. Även byta en glödlampa utan att dra ur lampan kan vara farligt eftersom kommer i kontakt med den ”heta” energidelen av uttaget som kan döda en människa. Se till att dra ut kontakter, ta ut eller lösa ut proppar på den delen av rummet som elarbetet skall utföras på.